Midden juni was het zover, we mochten ons weer vrij bewegen in België en zelfs naar bepaalde andere lidstaten in Europa reizen. Allemaal heel leuk, maar dit brengt ook risico’s met zich mee. Het coronavirus blijft niet binnen de grenzen van een land en kan zich heel snel opnieuw verspreiden wanneer mensen naar risicogebieden reizen en/of de preventiemaatregelen niet naleven. In dit artikel vind je een update van de huidige reisadviezen.

Omdat er de laatste weken in een aantal (sub)regio’s weer een verhoogd aantal besmetting wordt genoteerd, besliste de overheid om opnieuw strengere maatregelen in te voeren als het gaat om reizen. De overheid volgt de situatie in alle landen van dichtbij op en kennen aan een land of regio, soms zelfs een specifieke stad, een risico-score toe. Afhankelijk van de risico-score van het gebied waar je verbleef moet je andere maatregelen nemen wanneer je terugkeert naar België.

De risico-score

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende risico-scores die door de overheid gegeven worden. We zetten er telkens bij welke maatregelen er gevolgd moeten worden wanneer je terugkeert uit een gebied met een bepaalde kleur.

Controleer de zone van jouw reisbestemming steeds vooraf!

Rode zone: reizen is niet toegelaten

Als je terugkeert uit een rode zone, word je beschouwd als een hoog-risicocontact. Dan is het bij terugkeer verplicht een coronatest te laten afnemen en in quarantaine te gaan. Neem voor de coronatest contact op met je huisarts.

Heb je als werknemer een functie die telewerken mogelijk maakt, dan kan je na thuiskomst weer aan de slag gaan. Als je niet kan telewerken leg je een quarantaine-attest voor en word je op werkloosheid wegens overmacht geplaatst.

Oranje zone: reizen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden

Als je terugkeert uit een oranje zone word je aangeraden een coronatest te laten doen en om in quarantaine te gaan. Neem contact op met je huisarts om te informeren of een coronatest nodig is. 

De periode tussen het einde van het goedgekeurd verlof en de effectieve werkhervatting wordt overbrugd met werkloosheid wegens overmacht wanneer je als werknemer een quarantaine-attest voorlegt.

Groene zone: reizen is mogelijk

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten wel steeds nageleefd worden. Alle maatregelen kan je nog eens duidelijk terugvinden op deze poster:

Reizen buiten de EU

Niet-noodzakelijke reizen buiten Europa (EU) worden op dit moment nog steeds verboden. Indien men toch naar die landen reist, is quarantaine verplicht.

Nog beter voorbereid op reis?

Lees hier onze tips: