Wat doe ik bij een brand? Welke procedure volg ik? Hoe werkt de sprinklerinstallatie? En zijn er nooduitgangen aanwezig? Allemaal vragen die mensen zich stellen wanneer er een brand uitbreekt, maar waarop weinigen een concreet antwoord kunnen geven. Buiten Frédéric B., onze collega van Gohy, gerekend natuurlijk.

Bij een ongeval of brand is de veiligheid van alle inzittenden van een autobus of touringcar de eerste prioriteit van het reddingspersoneel. Collega Frédéric B., die al bijna 25 jaar chauffeur en zo’n 30 jaar vrijwillige brandweerman en ambulancier is, weet dat beter dan wie ook. Samen met de opleidingsverantwoordelijke van de brandweerkazerne van Theux organiseerde hij een opleiding over de juiste handelingen bij een busbrand en tijdens reddingsoperaties bij een ongeval.

Aangezien Frédéric zowel de chauffeurs- als brandweerwereld als zijn broekzak kent, was hij de ideale kandidaat om deze opleiding te geven. Naar aanleiding van een verkeersongeval met een bus van een plaatselijk bedrijf en de vragen die tijdens de debriefing van de reddingsoperatie werden gesteld, was er bovendien veel vraag naar dergelijke opleiding.

Drie geslaagde opleidingsavonden

En dus bleef Gohy niet bij de pakken zitten. Op de avonden van 28 oktober, 2 november en 9 november opende de onderneming haar deuren voor de vrijwillige brandweer van Theux. En het was een succes! 47 vrijwillige brandweerlieden van Theux volgden de opleiding, en ontdekten de verschillende werkruimten van het bedrijf: het kantoor, de garage en de parkeerplaats voor de voertuigen, de opslagruimte voor brandstof en AD-Blue en de technische ruimte voor het onderhoud van de voertuigen. Drie rijke avonden gevuld met uitwisselingen van ervaringen. Dank je, Frédéric!

Een blik op brandveiligheid vanuit het werkveld

Ook managers Kristof D. (Katriva) en Robert R. (VBM) staan volop achter initiatieven als deze. Hun ervaring als vrijwilliger in het brandweerveld leert hen namelijk dat permanente vorming het verschil maakt tussen een veilige of onveilige situatie. In hun brandweerzones zijn er daarom meerdere opleidingen per jaar, over onder andere blustechnieken, technische hulpverlening, interventies bij gevaarlijke stoffen... De brandweer is dan te gast bij bedrijven, instellingen of op industrieparken en houdt er scenariotrainingen. Concreet verzamelen ze dan volgende informatie:

 • Aanrijroutes
 • Gegevens één of meerdere contactpersonen
 • Aantal voertuigen en locatie ervan
 • Plan met toegangswegen
 • Lijst (gevaarlijke) producten

Werknemers hebben daar ook baat bij, want zij ervaren in zo’n training het belang van alarmering en evacuatie.

Ook met de komst van elektrische bussen voor de deur, worden dergelijke opleidingen des te belangrijker, geeft Kristof aan. Daarnaast ziet Robert mogelijkheden voor hulpverleningszones en busbedrijven om samen te streven naar een veiligere samenleving. In een ideale wereld kunnen alle chauffeurs volgens hem eerste hulp verlenen.

Hou het (brand)veilig: tips & tricks

Hoe jouw bedrijf (brand)veilig aan het werk kan? Kristof geeft enkele belangrijke tips:

 • Maak het huisnummer van je bedrijf zichtbaar: hulpverleningsdiensten gebruiken een huisnummer vaak als enige referentiepunt om een gebouw te zoeken. Ook een zichtbare vermelding van de bedrijfsnaam helpt hen al erg op weg in hun zoektocht.
 • Verleen toegang tot het gebouw: verscheidene bedrijven zijn omheind door hekken. In dat geval hangt de sleutel van de omheining vaak in een sleutelkastje. Controleer of de sleutel in dat kastje hangt en of de brandweer een code heeft om het kastje te openen. Zo voorkom je ook dat de brandweer de omheining open moet knippen en dus schade toebrengt.
 • Duid een concrete contactpersoon aan: tijdens een crisis, zoals een brand, ontstaat er onder betrokkenen soms paniek. Duid daarom één verantwoordelijke aan die het hoofd te allen tijde koel houdt én die (telefonisch) beschikbaar is.
 • Zorg voor de juiste contactgegevens: kijk regelmatig na of de contactgegevens van je contactpersoon up-to-date zijn. Soms veranderen werknemers van gsm-nummer of zelfs van job. Die gegevens hang je best aan de ingang van het gebouw. Zo kan de brandweer ook na sluitingstijd contact opnemen met de juiste personen.
 • Geef aan of er giftige stoffen aanwezig zijn: ‘eigen veiligheid eerst’, die regel geldt ook voor brandweerlieden. Vermeld daarom meteen of er giftige stoffen of gassen aanwezig zijn in het gebouw. Geef daarbij bij voorkeur een grondplan van het gebouw mee. Zo weet de brandweer welke en hoeveel ruimtes het gebouw telt.
 • Hang voldoende rookdetectors in het gebouw: aan een brand gaat altijd rookontwikkeling vooraf. Een rookdetector signaleert zo’n rook meteen. Sommige rookdetectors zijn ook uitgerust met een veiligheidscamera, wat eveneens nuttig kan zijn bij een inbraak.

Een artikel van Christine P. (Health & Safety) in samenwerking met Robert R. et Kristof D.