Hansea en Munckhof bundelen de krachten! Meer info

--> Munckhof bekleedt een sterke positie op de Nederlandse mobiliteitsmarkt en heeft een sterke reputatie en een veelzijdige dienstverlening (taxi, tour en travel).

--> Munckhof heeft een brede klantenportefeuille die focust op publieke entiteiten, waaronder lokale overheden, B2G en B2B.

--> Munckhof heeft groeiambitie in de sector van dienstverlenende mobiliteit voor overheden en zakelijke klanten.

--> Munckhof zet actief in op digitale innovatie.

--> Munckhof is een ESG-gerichte organisatie en ambieert zeer sterk om de vloot verder te vergroenen.

--> Munckhof richt zich op een aanpak op de commerciële markt en legt de focus op business development op gedefinieerde sectoren. Een centraal tenderteam is daarbij verantwoordelijk voor de aanbestedingen en een centraal salesteam voor onderhandse trajecten.