Om jezelf en anderen te beschermen tegen het COVID-19-virus, kan je best de volgende hygiënemaatregelen respecteren:

  1. Vermijd fysiek contact. Groet mensen op afstand, schud geen handen, houd minstens 1,5 meter afstand tussen gesprekspartners. Let extra op bij mensen uit de risicogroep: dit zijn personen ouder dan 65, personen met diabetes of hart-, long- en nierproblemen.
  2. Was je handen uitgebreid en regelmatig met water en zeep gedurende 1 minuut of reinig ze minstens gedurende 30 seconden met een hydroalcoholische handgel.
  3. Vermijd aanraking met het gezicht. Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte.
  4. Reinig en ontsmet regelmatig je werkruimte.
  5. Blijf thuis als je ziek bent.

Via de officiële website van de FOD Volksgezondheid kan je alle informatie terugvinden over de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus: www.info-coronavirus.be

Lees hier hoe je jezelf en je gezin beschermt: www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/