Het aantal beschikbare tests in België is beperkt.

Om het aantal beschikbare tests zo nuttig mogelijk in te zetten, worden in eerste instantie alleen zwaar zieken en het zorgpersoneel getest.

Mensen met lichte symptomen (die thuis in quarantaine kunnen blijven) of mensen zonder symptomen worden niet altijd getest. De testen zijn slechts een momentopname en geven onvoldoende uitsluitsel of de betrokkene een verspreider van het virus is, of immuun voor het virus is.