Hou je steeds aan volgende regels:

  • Evalueer eerst of deze verplaatsing echt nodig is met de verantwoordelijke manager.
  • Respecteer de ‘social distancing’ van 1,5m bij interactie met leveranciers
  • Na ontvangst van de goederen, WAS + DESINFECTEER je handen.
  • Terugkeren naar de garage: openen van de verpakking, onmiddellijke verwijdering van de verpakking en WASSEN + DESINFECTEREN je handen.