Hansea en Munckhof bundelen de krachten! Meer info

Door de krachten van Hansea en Munckhof te bundelen, krijgen beide partijen een sterke partner aan hun zijde. De activiteiten van de twee zijn namelijk complementair, waardoor er binnen het overkoepelende mobiliteitsnetwerk een mooie synergie zal ontstaan tussen de bedrijven en hun diensten. Zo zullen de mobiliteitsspelers hun kennis en best practices in alle vormen van busvervoer (Hansea), internationale zakenreizen en vervoer op maat (Munckhof) met elkaar delen.

Daarnaast is er iets wat de twee bedrijven bindt: een gezamenlijke passie voor mens en mobiliteit. In België noemen we dat ‘People in e-motion’. In Nederland zeggen we ‘Mensen maken Munckhof’. Door de krachten te bundelen, vormen de twee bedrijven een sterk mobiliteitsnetwerk in de Benelux, dat 3000 experts in mobiliteit telt.

Samen kunnen Hansea en Munckhof innoveren en investeren op drie niveaus. Ten eerste leveren ze een optimale mobiliteit, ongeacht waar, wanneer en hoe. Daarnaast willen ze relevant blijven in een wereld die vandaag de dag gekenmerkt wordt door nieuwe initiatieven, zoals e-steps en carsharing. Tot slot vraagt de maatschappij ook om duurzame oplossingen. Een emissievrije en groene vloot heeft daarom een hoge prioriteit. De twee organisaties versterken dankzij de schaalvergroting dus niet enkel hun investeringskracht, maar maken zo ook meer impact op de maatschappij waar ze zich vandaag de dag in bevinden.