Hansea en Munckhof bundelen de krachten! Meer info

Hansea en Munckhof

Door de krachten van Hansea en Munckhof te bundelen, krijgen beide partijen een sterke partner aan hun zijde. De activiteiten van de twee zijn namelijk complementair, waardoor er binnen het overkoepelende mobiliteitsnetwerk een mooie synergie zal ontstaan tussen de bedrijven en hun diensten. Zo zullen de mobiliteitsspelers hun kennis en best practices in alle vormen van busvervoer (Hansea), internationale zakenreizen en vervoer op maat (Munckhof) met elkaar delen.

Daarnaast is er iets wat de twee bedrijven bindt: een gezamenlijke passie voor mens en mobiliteit. In België noemen we dat ‘People in e-motion’. In Nederland zeggen we ‘Mensen maken Munckhof’. Door de krachten te bundelen, vormen de twee bedrijven een sterk mobiliteitsnetwerk in de Benelux, dat 3000 experts in mobiliteit telt.

Samen kunnen Hansea en Munckhof innoveren en investeren op drie niveaus. Ten eerste leveren ze een optimale mobiliteit, ongeacht waar, wanneer en hoe. Daarnaast willen ze relevant blijven in een wereld die vandaag de dag gekenmerkt wordt door nieuwe initiatieven, zoals e-steps en carsharing. Tot slot vraagt de maatschappij ook om duurzame oplossingen. Een emissievrije en groene vloot heeft daarom een hoge prioriteit. De twee organisaties versterken dankzij de schaalvergroting dus niet enkel hun investeringskracht, maar maken zo ook meer impact op de maatschappij waar ze zich vandaag de dag in bevinden.

Voortaan bundelen het Belgische Hansea en het Nederlandse Munckhof de krachten tot het sterkste mobiliteitsnetwerk in de Benelux, dat onder de investeringsmaatschappij DWS valt. Het nieuwe netwerk telt momenteel 50 locaties in de Benelux. In België telt Hansea 32 locaties en in Nederland 25 vestigingen.

Hansea zet voortdurend in op groei en innovatie. Daarom exploreert het steeds nieuwe mogelijke invalshoeken om verder te groeien en evolueren. Door complementaire kennis, best practices op vlak van operational excellence, cost management en talent management met elkaar te delen, versterken Hansea en Munckhof als onderdeel van het mobiliteitsnetwerk hun marktpositie. Bovendien brengt Munckhof een aanvullende expertise van regie, taxivervoer en zakelijke reizen mee naar Hansea, waar openbaar vervoer en collectief busvervoer de kernactiviteiten zijn. Door de kennis van vervoersoplossingen van België en Nederland te combineren, creëren we vanuit een brede kennis nieuwe mobiliteitsdiensten met de focus op mensen.

Die passie voor mensen bindt de organisaties. In België noemen we dat ‘People in e-motion’ en in Nederland zeggen we ‘Mensen maken Munckhof’. Perfect complementair dus. Samen innoveren en investeren Hansea en Munckhof op drie niveaus. Ten eerste leveren ze een optimale mobiliteit, ongeacht waar, wanneer en hoe. Daarnaast willen ze relevant blijven in een wereld die vandaag de dag gekenmerkt wordt door nieuwe initiatieven, zoals steps en carsharing. Tot slot vraag de maatschappij ook om duurzame oplossingen. Een emissievrije en groene vloot heeft daarom een hoge prioriteit. De twee organisaties versterken dankzij de schaalvergroting dus niet enkel hun investeringskracht, maar maken zo ook meer impact op de maatschappij waar ze zich vandaag de dag in bevinden.

Het partnerschap tussen Hansea en Munckhof focust vooral op de synergetische kansen die de samenwerking voor beide spelers zal bieden in de toekomst. De beslissing om samen te werken, komt dus niet vanuit een onvermogen om alleen verder te gaan. Integendeel, beide staan sterk in de markt en zullen nog sterker worden. Centraal in deze krachtenbundeling staan wel de kansen die de samenwerking biedt. Vandaag, maar zeker ook in de toekomst.

Hansea en Munckhof delen dezelfde passie op het gebied van personenvervoer. Ze hebben een gemeenschappelijke drive: een passie voor mens en mobiliteit. ‘People in e-motion’ in België en ‘Mensen maken Munckhof’ in Nederland. De dienstverlening van Hansea en Munckhof is daarbovenop complementair, waardoor beide groepen over de grenzen heen zullen samenwerken waar mogelijk. Dat vormt een van de hoofdredenen waarom Munckhof toetreedt tot het mobiliteitsnetwerk. De hoofdactiviteiten blijven dus behouden.

De samenwerking tussen Munckhof en Hansea volgt een officiële, wettelijke procedure voor overname. Tijdens die procedure wordt advies ingewonnen van de ondernemingsraad in Nederland en wordt een akkoord gevraagd van de mededingingsautoriteiten (ACM in Nederland). Dat akkoord werd gegeven op 17 mei 2022. Hierna wordt een overeenkomst getekend waarbij 100% van de aandelen van Munckhof worden verkocht aan het mobiliteitsnetwerk. Tegelijkertijd treden Jos Poortinga, Patrick Straetemans en Tom Roefs toe als mede-aandeelhouders van Hansea en blijven zij de directie van Munckhof. Vanaf het moment van ondertekening is Munckhof onderdeel van het mobiliteitsnetwerk.

Munckhof voegt zich bij de Hansea groep, waar alle dochterbedrijven ‘members of Hansea’ zijn. Binnen die groep behoudt Munckhof haar eigen identiteit en naam.

Neen, de activiteiten van Hansea en Munckhof worden verdergezet vanuit de huidige locaties in België en Nederland.

Voor de meeste medewerkers zal er niets veranderen. Bij de start van de samenwerking toetsen Hansea en Munckhof de synergetische kansen: hoe kunnen de organisaties elkaar helpen en versterken? De samenwerking biedt ongetwijfeld kansen voor de twee organisaties en hun medewerkers, maar op dit moment is het te vroeg om daar uitsluitsel over te bieden.

Wanneer een journalist of iemand van de pers contact met je opneemt, verwijs je hen het best door naar Joris Larosse (joris.larosse@hansea.be) voor Hansea.

Ja. In de toekomst zal de kwaliteit van de dienstverlening zelfs toenemen dankzij de krachtenbundeling. Kennis en best practices delen, zorgt ervoor dat ze hun krachten in de toekomst bundelen, zodat ook de kwaliteit van dienstverlening verbetert. De samenwerking van Hansea en Munckhof zorgt er bovendien voor dat er een mooie synergie ontstaat op vlak van personenvervoer en vervoer op maat, het openbaar vervoer en personeelsvervoer, zakenreizen en charteractiviteiten.

--> Munckhof bekleedt een sterke positie op de Nederlandse mobiliteitsmarkt en heeft een sterke reputatie en een veelzijdige dienstverlening (taxi, tour en travel).

--> Munckhof heeft een brede klantenportefeuille die focust op publieke entiteiten, waaronder lokale overheden, B2G en B2B.

--> Munckhof heeft groeiambitie in de sector van dienstverlenende mobiliteit voor overheden en zakelijke klanten.

--> Munckhof zet actief in op digitale innovatie.

--> Munckhof is een ESG-gerichte organisatie en ambieert zeer sterk om de vloot verder te vergroenen.

--> Munckhof richt zich op een aanpak op de commerciële markt en legt de focus op business development op gedefinieerde sectoren. Een centraal tenderteam is daarbij verantwoordelijk voor de aanbestedingen en een centraal salesteam voor onderhandse trajecten.

--> Hansea heeft een sterke marktpositie in België en heeft de openbare vervoersautoriteiten als belangrijkste afnemers. De acquisitie zorgt ervoor dat Munckhof de dienstverlening in België mee vorm kan geven.

--> Hansea beschikt over langlopende contracten met een sterke indexeringsregeling en geen passagiersrisico.

--> De markt waarin zowel Hansea als Munckhof actief zijn, is er een met sterke toetredingsdrempels en relatief beperkte groeimogelijkheden.

--> Hansea beschikt over een lean operationele structuur gericht op openbaar vervoer. Ook heeft Hansea een strategisch netwerk aan depots in België, waardoor een sterke en verdedigbare marktpositie ontstaat wanneer contracten moeten worden vernieuwd.

--> Hansea is een ESG-gerichte organisatie die in 2022 25 miljoen investeert in voornamelijk emissievrije voertuigen en laadapparatuur voor elektronische voertuigen.

--> Hansea heeft veel ervaring met procesoptimalisatie, digitalisering en elektrificatie.

--> Hansea heeft sterk aandeelhoudersondersteuning van DWS.

Munckhof is actief in de markten ‘Passenger Transport’ (passagiersvervoer) en ‘Corporate Travel’ (zakelijke reizen). Het bedrijf heeft ongeveer 3% van de zakelijke reismarkt en 8-10% van de Nederlandse taximarkt in handen. Met zo’n 1400 voertuigen is Munckhof een grote speler in de markt.

--> De omvang van de Nederlandse zakelijke reismarkt wordt geschat op 2,5 - 3 miljard euro per jaar. De exacte omvang is niet duidelijk. Meer dan de helft daarvan bestaat uit buitenlandse zakenreizen; hierbinnen maken vliegtickets (60%) het merendeel uit. Munckhof heeft ongeveer 3% van deze markt in Nederland, die jaarlijks met zo’n 1-4% groeit.

--> De omvang van de Nederlandse taximarkt wordt geschat op 800 miljoen à 1 miljard euro per jaar. Het merendeel daarvan is contractvervoer; slechts een beperkt gedeelte is consumentenvervoer. Munckhof Taxi richt zich op zorgvervoer en zakelijk vervoer en heeft ongeveer 8-10% van de Nederlandse markt in handen.  

--> In 2021 zijn er 248 Nederlandse touringcarbedrijven. In totaal hebben deze bedrijven naar schatting 3.602 voertuigen. Dat zijn gemiddeld veertien voertuigen per bedrijf. De totale omzet bedraagt €266 miljoen. Munckhof heeft twintig touringcars en €6,2 miljoen omzet per jaar. Daarmee is Munckhof qua omvang een bovengemiddelde speler in een markt die momenteel licht groeit. De marktomstandigheden zijn namelijk seizoensafhankelijk en hebben te maken met overcapaciteit. Daarom wordt ingeschat dat de rentabiliteit van de markt niet snel en veel zal verbeteren. Desondanks rendeert het touringcarbedrijf wel bovengemiddeld goed dankzij de keuzes die Munckhof maakt en wil blijven maken binnen die markt.

Omdat Hansea en Munckhof beide in hun eigen markten opereren, veranderen de marktaandelen in eerste instantie niet. Zo is Hansea vooral actief in openbaar vervoer en Munckhof in de marktsegmenten taxi, tour en travel. In de toekomst, wanneer beide bedrijven onder het mobiliteitsnetwerk een gemeenschappelijke strategie vormen en implementeren, zal het marktaandeel vermoedelijk stijgen.

In Vlaanderen heeft Hansea een marktaandeel van ca. 28%. In Wallonië bezit Hansea ca. 10% van de markt. Hansea is daarmee een toonaangevende aanbieder van openbaar vervoer in België.

Hansea richt zich in België voornamelijk op de openbaarvervoersmarkt als operator en het collectief personenvervoer in de commerciële dienstverlening. De openbaarvervoersmarkt voor private operatoren zoals Hansea vertegenwoordigt een 400M euro per jaar vandaag met een jaarlijkse verwachte groei van 3,5 à 4%.

Voluit staat ESG voor Environmental, Social en Governance. Met de ESG-normen worden factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans ertussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als voor de samenleving.

Hansea is een portfoliobedrijf van DWS Group, een Duits investeringsfonds in infrastructuur. Oorspronkelijk was de DWS Group onderdeel van Deutsche Bank en werd opgericht in 1956. De DWS Group is wereldwijd actief en heeft een sterke internationale reputatie. Vooral op Europees grondgebied doen zij langetermijninvesteringen met een focus op duurzaamheid. Met een hoofdkantoor in Londen investeren zij vooral in bedrijven die inzetten op duurzame mobiliteit, zoals luchthavens, treinoperatoren, busbedrijven...

Jouw gezondheid

Vanaf maandag 23 mei 2022 zijn mondmaskers niet meer verplicht op het openbaar vervoer in België. Dat besliste het Nationaal Overlegcomité. Die afschaffing brengt onderstaande veranderingen met zich mee voor De Lijn en TEC:

--> De buschauffeur en passagiers hoeven geen mondmasker meer te dragen. Toch willen we dat al onze chauffeurs en passagiers zich nog steeds veilig voelen. Daarom stellen we nog steeds mondmaskers en alcoholgel ter beschikking van onze chauffeurs als zij dit wensen;

--> De plastiek beschermfolies tussen de chauffeurspost en het reizigersgedeelte zijn er niet meer, net als de schakelketting aan de eerste rij zitjes en de waarschuwingsstickers;

--> Reizigers stappen opnieuw vooraan in en kunnen gebruikmaken van de vervoerbewijsontwaarder;

--> Bij De Lijn betalen reizigers sinds 2020 cashloos. Dat blijft ook zo. Bij TEC is contant betalen mogelijk, maar geven we de voorkeur aan cashloze betalingen.

Hoewel de samenleving stilaan normaliseert, vragen we om waakzaam te blijven. Blijf ventileren: zet ramen en dakluiken zo vaak mogelijk open. Zowel jij als je reiziger zijn bovendien vrij om een mondmasker te (blijven) dragen.

Niet enkel in België, maar ook in het buitenland gelden (soms) nieuwe regels:

--> Nederland: geen mondmaskerplicht in het personenvervoer, op luchthavens en vliegtuigen

--> Duitsland: lokale overheden hebben de bevoegdheid om het mondmasker te verplichten op lokale trein- en busverbindingen. In het openbaar vervoer geldt een FFP2-mondkapjesplicht voor iedereen ouder dan 14 jaar.

--> G.H. Luxemburg: het mondmasker is niet verplicht in het openbaar personenvervoer over de weg en is niet verplicht, maar wel aanbevolen, bij ongeregeld vervoer (autocars)

--> Frankrijk: geen mondmaskerplicht in het openbaar en collectief vervoer

--> Polen: geen mondmaskerplicht in heel het land

--> Slovenië: geen mondmaskerplicht in openbaar en collectief vervoer, maar het dragen ervan wordt wel aanbevolen

--> Oostenrijk: geen mondmaskerplicht in alle vormen van openbaar vervoer en in ongeregeld vervoer (autocars)

--> Zwitserland: geen mondmaskerplicht in autocars

--> Spanje: het mondmasker is niet verplicht in openbaar en collectief vervoer

--> Italië: sinds 1 oktober 2022 is het dragen van een FFP2-mondmasker niet meer verplicht in het openbaar en collectief vervoer

--> Kroatië: geen mondmaskerplicht in het openbaar en collectief vervoer, maar het dragen ervan wordt wel aanbevolen

--> Portugal: het mondmasker is niet verplicht in het openbaar vervoer en in alle vormen van collectief vervoer, waaronder autocars, maar het dragen ervan wordt wel aanbevolen

--> Denemarken: geen mondmaskerplicht in openbaar en collectief vervoer

Voor chauffeurs

Bij het vervoeren van rolstoelgebruikers is het onvermijdelijk om bij het in- en uitstappen 1,5 meter afstand te houden van de passagier.

Denk er dus aan om uzelf en de passagier in de rolstoel te beschermen:

  1. Draag je masker over je neus en mond
  2. De passagier in de rolstoel en de begeleider moeten ook een neus-mondmasker dragen
  3. Wrijf je handen goed in met hydroalcoholische gel
  4. Bereid het ondersteuningsplatform voor
  5. Zet de passagier in de rolstoel op de bus. Er wordt verwacht dat de reiziger zelfstandig of met hulp van de begeleider het voertuig kan in- en uitstappen, zodat er geen contact is tussen de reiziger en de chauffeur
  6. Vraag de passagier om de rolstoel vast te zetten met de rolstoelremmen
  7. Verwijder het ondersteuningsplatform
  8. Wrijf je handen goed in met hydroalcoholische gel
  9. Kruip weer achter het stuur van het voertuig

Tijdens deze actie:

--> Blijf ruim achter de passagier in de rolstoel en begeleid hem

--> De begeleider respecteert de afstand van 1,5 m tot de chauffeur

--> Kom niet in fysiek contact met de passagier

--> Desinfecteer je handen nadat je de passagier hebt geholpen en voordat je weer achter het stuur kruipt